​​Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux S800

0

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux S800

 

Bình lọc cát hồ bơi emaux S800 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát S800 có lưu lượng 24.1m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 50-100m3.