Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux SP500

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux SP500

Bình lọc cát hồ bơi emaux SP500 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình lọc cát SP500 có lưu lượng 10.8m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 22-43m3.

bình lọc cát hồ bơi emaux sp500