Bộ test nước hồ bơi pH và Clo Procopi

Bộ test nước hồ bơi pH và Clo Procopi

  Bộ test nước hồ bơi ph và Clo Procopi là thiết test nước thông minh giúp bạn biết được nồng độ pH và Clo trong nước của bể bơi.