Hộp Thu Nước Mặt Hồ Bơi KripSol SKS

0

Hộp Thu Nước Mặt Hồ Bơi KripSol SKS

 

Hộp thu nước mặt hồ bơi kripsol SKS là thiết bị thu nước mặt hồ bơi được sản suất bởi Kripsol Tây Ban Nha. Skimeer hồ bơi KripSol SKS sử dụng cho hồ bơi gia đình và khách sạn có thể tich 30-80m3.

hộp thu nước mặt hồ bơi kripsol sks