Máy Điện Phân Muối KripSol KLX16

0

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX16

 

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX16 là máy điện phân muối tạo ra clorin cho hồ bơi được sản xuất bởi KripSol Tây Ban Nha. Máy Điện Phân Muối KLX16 sử dụng cho hồ bơi 50m3.

 

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX16