Máy Điện Phân Muối KripSol KLX50

0

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX50

 

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX50 là máy điện phân muối tạo ra chlorin cho hồ bơi được sản xuất bởi KripSol Tây Ban Nha. Máy Điện Phân Muối KLX50 sử dụng cho hồ bơi 200m3.

 

Máy ĐIện Phân Muối KripSol KLX50