Nắp thu đáy hồ bơi Waterco Q49

Nắp thu đáy hồ bơi Waterco Q49

   Nắp thu đáy hồ bơi Waterco Q49 là phụ kiện thu nước hồ bơi. Sản phẩm mang thương hiệu Waterco – Australia, sản xuất tại Malaysia.