Ống mềm vệ sinh hồ bơi 9m 2 lớp

0

Ống Mềm Vệ Sinh Hồ Bơi 9m 2 lớp

Ống mềm vệ sinh hồ bơi 9m 2 lớp là thiết bị dùng để vệ sinh đáy hồ bơi. Ống mềm bể bơi 9m 2 da có chất lượng tốt sử dụng cho hồ bơi có thể tích vừa và nhỏ từ 40-150m3.

 

ống mềm vệ sinh hồ bơi 9m 2 lớp