Robot vệ sinh bể bơi Dolphin X40 Plus

Robot vệ sinh bể bơi Dolphin X40 Plus

Robot vệ sinh bể bơi Dolphin X40 chuyên dụng dùng vệ sinh bể bơi loại bể bơi có kích thước chiều dài 12m.