BƠM EMAUX SB20

Bơm lọc nước hồ bơi Emaux SB20 Series là bơm dùng để bơm lọc nước hồ bơi.  Mang đến lưu lượng cao và tiết kiệm năng lượng.Bơm thích hợp sử dụng cho hồ bơi gia đình và hồ bơi kinh doanh. Dùng để lọc nước hồ bơi. Khác với bơm Emaux SR Series, máy bơm nước hồ bơi Emaux SB20 có giỏ lọc rác dùng để ngăn rác vào bộ lọc hồ bơi.

Bơm Emaux SB20