Bơm hồ bơi Procopi Belstar 250M

0

Bơm Lọc Hồ Bơi Procopi Belstar 250M

 

Bơm lọc hồ bơi Procopi Belstar 250M là thiết bi lọc nước hồ bơi đến từ thương hiệu Procopi Pháp.Bơm lọc hồ bơi Belstar 250M có lưu lượng 23m3/h. Bơm hồ bơi BelStar 250M được cấu tạo bằng vật liệu không ăn mòn cho phép hoạt động trong môi trường nước hồ bơi. Bơm lọc BelStar 250M có lưu lượng 23 m3/h được sử dụng cho hồ bơi gia đình và công cộng có thể tích từ 60-120m3.

Bơm lọc hồ bơi Belstar 100M