Bơm Lọc Hồ Bơi Procopi Belstar 100M

0

Bơm Lọc Hồ Bơi Procopi Belstar 100M

 

Bơm lọc hồ bơi Procopi Belstar 100M là thiết bi lọc nước hồ bơi đến từ thương hiệu Procopi Pháp. Bơm lọc hồ bơi Belstar 100M có lưu lượng 13m3/h, được sử dụng cho hồ bơi gia đình và công cộng có thể tích từ 30-60m3. Bơm hồ bơi BelStar 100-M được cấu tạo bằng vật liệu không ăn mòn cho phép hoạt động trong môi trường nước hồ bơi. 

Bơm Lọc Hồ Bơi Procopi Belstar 100M