Máy Bơm Định Lượng Emaux CTRL7-ORP

0

Máy Bơm Định Lượng Emaux CTRL7-ORP

Máy Bơm Định Lượng Emaux CTRL7-ORP là thiết bị định lượng và đo lường hóa chất cho bể bơi. Máy bơm hóa chất Emaux CTRL7- ORP sản xuất tại Hong kong và rất quan trọng trong xử lý hóa chất hồ bơi. 

 

máy bơm định lượng emaux ctrl7-orp