Máy Bơm Định Lượng Emaux CTRL7-PH

0

Máy Bơm Định Lượng Emaux CTRL7-PH 

 

Máy Bơm Định Lượng Emaux CTRL7-PH là thiết bị định lượng và đo lường hóa chất cho bể bơi. Máy bơm hóa chất Emaux CTRL7- PH sản xuất tại Hong kong và rất quan trọng trong xử lý hóa chất hồ bơi. 

Máy Bơm Định Lượng Emaux CTRL7-PH