BÀN CHẢI HỒ BƠI CÁN NHÔM

BÀN CHẢI VỆ SINH HỒ BƠI CÁN NHÔM

 

Bàn chải hồ bơi cán nhôm dùng vệ sinh rêu tảo và chất bẩn dưới hồ bơi. Bàn chà vệ sinh bể bơi cán nhôm được gắn kết với sào nhôm mang lại hiệu quả cao trong vệ sinh hồ bơi. 

Bàn chải hồ bơi cán nhôm là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong hồ bơi. Cách sử dụng đơn giản, dễ dàng.