Sào nhôm vệ sinh hồ bơi Waterco 5m

Sào nhôm vệ sinh hồ bơi Waterco 5m

  Sào nhôm vệ sinh hồ bơi Waterco 5m là thiết bị vệ sinh hồ bơi. Sào nhôm Waterco là thương hiệu của Waterco Úc và được sản xuất trực tiếp từ Malaysia. Được dùng cho các hồ bơi gia đình, khách sạn.