Ống mềm vệ sinh hồ bơi Waterco 15m

Ống mềm vệ sinh hồ bơi Waterco 15m 

   Ống mềm vệ sinh hồ bơi Waterco 15m là thiết bị dùng để vệ sinh đáy hồ bơi. Ống mềm bể bơi 15m có chất lượng tốt sử dụng cho hồ bơi có thể tích vừa và lớn.