Ống mềm vệ sinh hồ bơi Procopi 25m

Ống mềm vệ sinh hồ bơi Procopi 25m

   Ống mềm vệ sinh hồ bơi Procopi 25m là thiết bị vệ sinh dưới đáy hồ bơi. Ống mềm tự nổi được dùng cho các hồ bơi lớn nhỏ.