Bàn hút đáy hồ bơi Procopi 8 bánh xe

Bàn hút đáy hồ bơi Procopi 8 bánh xe

  Bàn hút đáy hồ bơi Procopi 8 bánh xe là thiết bị vệ sinh hồ bơi. Bàn hút Procopi giúp di chuyển sâu dưới đáy hồ một cách dễ dàng và nhanh chóng.