Ống mềm vệ sinh hồ bơi Waterco 9m

Ống mềm vệ sinh hồ bơi Waterco 9m 

   Ống mềm vệ sinh hồ bơi Waterco 9m là thiết bị dùng để vệ sinh đáy hồ bơi. Ống mềm bể bơi 9m có chất lượng tốt sử dụng cho hồ bơi có thể tích vừa và nhỏ..