Sào nhôm vệ sinh hồ bơi Procopi 3 đoạn

Sào nhôm vệ sinh hồ bơi Procopi 3 đoạn

   Sào nhôm vệ sinh hồ bơi Procopi 3 đoạn  là thiết bị vệ sinh hồ bơi. Sào nhôm Procopi là thương hiệu của Procopi – Pháp.