Ống mềm vệ sinh hồ bơi 30m 2 lớp

0

Ống Mềm Vệ Sinh Hồ Bơi 30m 2 lớp

 

Ống mềm vệ sinh hồ bơi 30m 2 lớp là thiết bị dùng để vệ sinh đáy hồ bơi. Ống mềm bể bơi 30m 2 da có chất lượng tốt sử dụng cho hồ bơi có thể tích lớn từ 400-1000m3.