Bộ Lọc Vải Pentair CC100

0

Bộ Lọc Vải Pentair CC100

 

Bộ Lọc Vải Pentair CC100 là thiết bị bộ lọc sạch và làm sạch cho hồ bơi, được sản xuất tại USA. Được chúng nhận theo tiêu chuẩn NFS / ANSI 50.Tích hợp hệ thống thoát khí bên trong High Flow liên tục.

Bộ Lọc Vải Pentair CC100