Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P500

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P500

 

Bình lọc cát hồ bơi emaux P500 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát P500 có lưu lượng 10.8m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 22-43m3.