Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P700

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P700

Bình lọc cát hồ bơi emaux P700 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát P700 có lưu lượng 19m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 30-80m3.