Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux S1200

0

​​Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux S1200

Bình lọc cát hồ bơi emaux S1200 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát S1200 có lưu lượng 52.8m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 110-250m3.

 

bình lọc cát hồ bơi emaux s1200