Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux SP650

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux SP650

 

Bình lọc cát hồ bơi emaux SP650 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát SP650 có lưu lượng 15.3m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 30-60m3.