Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P350

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P350

 

Bình lọc cát hồ bơi emaux P350 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát P350 có lưu lượng 4.32m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 10-20m3.

bình lọc cát hồ bơi emaux p350