Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P400

0

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P400

 

Bình lọc cát hồ bơi emaux P400 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát P400 có lưu lượng 6.12m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 12-30m3.