Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P450

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P450

 

Bình lọc cát hồ bơi emaux P450 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát P450 có lưu lượng 7.8m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 15-40m3.