Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux SP700

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux SP700

Bình lọc cát hồ bơi emaux SP700 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát SP700 có lưu lượng 19.2m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 40-80m3.