Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux SP450

0

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux SP450

Bình lọc cát hồ bơi emaux SP450 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát SP450 có lưu lượng 7.8m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 15-30m3.

bình lọc cát hồ bơi emaux sp450