Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P650

Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux P650

Bình lọc cát hồ bơi emaux P650 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát P650 có lưu lượng 15.3m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 30-60m3.