Cột Lọc Giấy Emaux CF75

0

Cột Lọc Giấy Bể Bơi Emaux – CF75

 

Cột lọc giẩy bể bơi Emaux – CF75 là dòng sản phẩm lọc nước bể bơi nhỏ gọn và dễ di chuyển. Cột lọc giấy bể bơi CF75 dễ di chuyển khi kết hợp với xe đẩy giúp lọc nước trong bể bơi.

cột lọc giấy Emaux