Máy Điện Phân Muối KripSol KLX22

0

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX22

 

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX22 là máy điện phân muối tạo ra chlorin cho hồ bơi được sản xuất bởi KripSol Tây Ban Nha. Máy Điện Phân Muối KLX22 sử dụng cho hồ bơi 90m3.

 

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX22