Máy Điện Phân Muối KripSol KLX33

0

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX33

Máy Điện Phân Muối KripSol KLX33 là máy điện phân muối tạo ra chlorin cho hồ bơi được sản xuất bởi KripSol Tây Ban Nha. Máy Điện Phân Muối KLX33 sử dụng cho hồ bơi 90m3/h.

Máy Điện Phân muối KLX33