Nắp thu đáy hồ bơi Waterco Q60

Nắp thu đáy hồ bơi Waterco Q60

Nắp thu đáy hồ bơi Waterco Q60 là phụ kiện thu nước hồ bơi. Sản phẩm mang thương hiệu Waterco – Australia, sản xuất tại Malaysia.