​​Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux S650

​​Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux S650

Bình lọc cát hồ bơi emaux S650 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát S650 có lưu lượng 15,6m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 30-60m3.