​​Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux S900

0

​​Bình Lọc Cát Hồ Bơi Emaux S900

Bình lọc cát hồ bơi emaux S900 là thiết bị lọc nước bể bơi được sản xuất bơi Emaux. Bình Lọc cát S900 có lưu lượng 29.7m3/h sử dụng cho hồ bơi có thể tích từ 60-120m3.