Ống mềm vệ sinh hồ bơi Procopi 9m

Ống mềm vệ sinh hồ bơi Procopi 9m

   Ống mềm vệ sinh hồ bơi Procopi 9m là thiết bị vệ sinh dưới đáy hồ bơi. Ống mềm tự nổi được dùng cho các hồ bơi vừa và nhỏ.