Cột lọc giấy hồ bơi Waterco CC100

Cột lọc giấy hồ bơi Waterco CC100

  Cột lọc giấy hồ bơi Waterco CC100 là thiết bị lọc nước hồ bơi có khối lượng nhẹ có thể di chuyển nhiều nơi. Cột lọc giấy Waterco sử dụng cho các bộ vệ sinh bể bơi di động.