Cột lọc giấy hồ bơi Waterco CC75

Cột lọc giấy hồ bơi Waterco CC75

  Cột lọc giấy hồ bơi Waterco CC75 là thiết bị lọc nước hồ bơi, có khối lượng nhẹ di chuyển nhiều nơi. Cột lọc giấy Waterco sử dụng cho các bộ vệ sinh bể bơi di động.